Razgovor - Stefanie Marek (1930)

Kad je va 1949 lieti utikala prek granicu / Kako je bježala u 1949. godini preko granice

Skip Navigation

Navigation