Razgovor - Posluchejte rozhovor

V Huzové jsme také mluvili jen chorvatsky / Va Huzovoj sme takaj govorili nek hrvatski - Růžena Babičová (1922)

Skip Navigation

Navigation