Razgovor - Posluchejte rozhovor URL

Proč zůstali za války ve Frélichově / Zać su ostali za vojski va Frielištofi - Marie Šalamunová (1931)