Razgovor - Posluchejte rozhovor URL

Příchod Rusů - pěkné přivítání / Kad su došli Rusi - lipo privitanie - Anna Sičová (1932)