Razgovor - Posluchejte rozhovor URL

Národnosti a jazyky v Novém Přerově - Katharina Schopf (1933)