Razgovor - Posluchejte rozhovor URL

Rozdíl mezi Chorvaty z Nového Přerova a z Jevišovky / Preravci a Frielištofci - Josef Kusmič (1929)