Razgovor - Posluchejte rozhovor URL

Zatčení otce / Ćaću su zaprli - Michal Koch (1936)