Razgovor - Posluchejte rozhovor URL

Jak vnímaly stěhování děti / Kako su brali selienije dica - Marie Čtvrtlíková (1938)