Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Z

audio/mp3 z_pouziti_1.MP3
audio/mp3 z_pouziti_2.MP3

z

audio/mp3 za.MP3
audio/mp3 za_pouziti_1.MP3

zà

audio/mp3 zabalit.MP3
audio/mp3 zabalit_pouziti_1.MP3

zapakóvat

audio/mp3 zabava.MP3
audio/mp3 zabava_pouziti_1.MP3

múzika

ubíjat

audio/mp3 zabit.MP3

ubíjat

zabludit

[zablúdit]

spriječiti

zabivat

početak

začiet

[začiet]

hrpàt

zadármo

Ž

audio/mp3 zadat.MP3

chtìt

Z

rit

[rít]

audio/mp3 zadka.MP3

štùmfl

Ž

audio/mp3 zadny.MP3

nikákov

Z

zasramit

[zasrámit]

proganjat

[progánjat]

zaglídat

prognat

[prognat]

zagibat

[zagíbat]

cílit

audio/mp3 zahrada.MP3

vŕt

audio/mp3 zajet.MP3

povózit

ziec

[ziec]

zabrana

zabranit

zapazdit

[zapázdit]

zagríst

zaliegnút

zalijepit

šplíhat

zalist

zaljev

Ž

audio/mp3 zaludek.MP3

želudac

[želúdac]

Z

zmítat

zamíšat

zaljúbit

zaklučat

[zaklúčat]

zaklopit

[zaklópit]

zostávit

smrdjet

zamirkat

[zamirkat]

viz hadra

zaplatit

[zaplátit]

zaplítat

audio/mp3 zapomenout.MP3

zábit

zapriegnut

[zaprignut]

zapisat

zapúštjat

zarášt

zasikat

[zasíkat]

síjat

posijat

audio/mp3 zasit.MP3

zakŕpat

zapraška

[zápraška]

opstánja

fána

audio/mp3 zastavim_se_pro_vas.mp3
audio/mp3 zastavit_se_u_nekoho.mp3
audio/mp3 zitra_se_u_vas_zastavim.mp3

zastavit

[zastávit]

zastúpit viz nahradit

audio/mp3 zatahnout.MP3

zatjégnut

zasitj

[zasitj]

audio/mp3 zadkovat.MP3

štumplóvat

zadienut

[zadienut]

pravadan

[právadan]

zavezívat

zadívat

obísit

audio/mp3 zavest.MP3

zavjèst

zavitje

[závitje]

zazvat

[zázvat]

audio/mp3 zavreno.MP3

zaprtò

zatvoren

audio/mp3 zavrit.MP3
audio/mp3 do_kdy_je_zavreno.mp3

zaprt

[zaprt]

zavŕšit viz skončit

audio/mp3 zadkovat.MP3

zaštuplóvat

zajáčit

audio/mp3 zbavit.MP3

dát kraj

ponorit

[ponórit]

zbudit

ocídit

zhbit

audio/mp3 zdravi.MP3

zdráv

zdrav

Ž

luojtre

rebro

Z

odérat

zeljen

Ž

audio/mp3 zelezo.MP3

željézo

Z

audio/mp3 zeli.MP3

zélje

zemlja

[zemlja]

Ž

audio/mp3 zena.MP3

roba

ženjit

[ženjit]

Z

pitat

audio/mp3 zhasnout.MP3

zgasnut

[zgasnút]

Ž

žerav

[žérav]

Z

gnìv viz líný

zgnjìt

zrávnat

zugnút

Ž

audio/mp3 židle.MP3
sidcajè

žíla

Z

audio/mp3 zima.MP3

zíma

zinak

Ž

audio/mp3 zit.MP3

žívit

audio/mp3 zito.MP3

óvas

Z

audio/mp3 do_zitrka.mp3

zutra

[zútra]

zijevat

Ž

život

živ

[živ]

Z

zasmradit

[zasmrádit]

skrátit

audio/mp3 zlato.MP3

zláto

Ž

audio/mp3 zlicka.MP3

žlíca

Z

jádat

kasar

Ž

žuč

[žuč]

žut

Z

špátan

zmuoknut

zizebian

[zizebian]

smrznut

znak

znanje

znát viz vědět

hìn

zugíbat

audio/mp3 zpivat.MP3

jáčit

spovidavnice

zrádit

zriel

[zriel]

audio/mp3 zranen.MP3

ránjen

zriejat

[zriejat]

zrcalo

sada

gúbit

zgúbit

zub

zubar

audio/mp3 zustat.MP3
audio/mp3 jak_dlouho_tu_zustaneme.mp3
audio/mp3 zustat_stat.mp3

ostat

[ostat]

zdvignút

zvire

zvuon

blénkat, zvonit