Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

U

učanj

[učanj]

uhvatit

učit

udílat, udjélat viz vykonat

udrit

udjica

[udjica]

Ú

dolina

U

udrit

udržat

ugasit

uglen

[úglen]

ugrski

[úgrski]

ugíbat

ukazjevat

zalagat

[zalágat]

završit

ukradjen

[ukrádjen]

ukrast

[ukrást]

sránjit

ulica

Ú

umuor

[umuor]

U

audio/mp3 umrit.MP3

umrit

smjestit

umoran

ukounjat

[ukuonjat]

upádat

audio/mp3 upadnout.MP3

upást

Ú

ured

U

audio/mp3 urezat.MP3

urízat

zrávnat

ulagat

[ulágat]

Ú

usta

U

prostrit

uteć

[uteć]

Ú

utjek

audio/mp3 utery.MP3

utórak

U

audio/mp3 utikat.MP3

utíkat

obrisuovat, utírat

utopit

utrit, obrísat

skúhat

nútro

ur

uzal

[uzal]

hasán

Ú

uzak

[úzak]