Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

T

tubak

[tubak]

tableta

audio/mp3 tabor.MP3

luagor

audio/mp3 tady.MP3

ovo

tijégnut viz vléct

tajni

audio/mp3 tak.MP3
audio/mp3 tak_2.MP3

táko, jáko

takaj

[takaj]

tákov

ovako

audio/mp3 taky.MP3
audio/mp3 taky_verze_2.MP3

óš, takaj 

talentíran

tamo

[támo]

audio/mp3 tancovat.MP3

táncat

tanac

[tánac]

töšna

tchuor

[tchuor]

tiebe

cúrit

audio/mp3 ted.MP3

sada

tada, tónda

téle

audio/mp3 teleci.MP3
audio/mp3 teleci_pouziti_1.MP3

teljé

tijelo

audio/mp3 tenkrat.MP3

tonda

tónak, tának

tepluóta

topli

teren

audio/mp3 tesar.MP3

tjésar

tišat

tiesto

[tiesto]

testirat

audio/mp3 teta.MP3

strína

teško

[teško]

těški, tiežak

tícho

tih

tiskat

tući

tustit

[tústit]

audio/mp3 tlusty.MP3

tústi

audio/mp3 bude_tma.mp3

škuro

[škúro]

tóga

tuga

[túga]

audio/mp3 trasne.MP3

štrápce

triest

trava

čučat

triefit

trieska

[trieska]

čríšnja, čiríšnja

kaštig

[kaštíg]

trgat

audio/mp3 trhat.MP3

číchat

trn

trnjí

audio/mp3 trochu.MP3

mrvu

truba

[trúba]

trpezliv

[trpezliv]

blišťat

trúhla

trumf

[trumf]

audio/mp3 jak_dlouho_to_bude_trvat.mp3

trvat

[trvat]

debéli

tunel

tùp

audio/mp3 tvaroch.MP3

sirjénje

tvrdit

tvrdóglav

tvrd

tvuoj

audio/mp3 tyden.MP3

tajdan

búča