Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Ř

red

audio/mp3 radek.MP3

rjèd, riedak

R

viz výbor

rádost

paradajska

audio/mp3 rajce.MP3

paradájska

rak

[rák]

audio/mp3 rameno.MP3

ramjéno

rana

ranjen

ránjit

audio/mp3 rano.MP3
audio/mp3 dnes_rano.mp3

jutro

[jutro]

Ř

audio/mp3 rec.MP3

ríč

rijeka

[rieka]

riemen

[riemen]

audio/mp3 repa.MP3

bagunda, rípa

rešenje

rešoto

[rešjeto]

audio/mp3 retizek.MP3

lánčić

rez

rezat

mesar

audio/mp3 rict.MP3
audio/mp3 reknete_to_strucne.mp3

rect

[rect] 

velit

[velit]

audio/mp3 ridky.MP3

rijédak

velit

R

audio/mp3 rodina.MP3

rodjína

audio/mp3 roh.MP3

nugav

[núgav] 

rog

[ruog]

audio/mp3 rok.MP3
audio/mp3 dalsi_rok.mp3

ljeto

[ljeto]

ruho

[rucho]

rúra

audio/mp3 rovina.MP3

ravína

audio/mp3 rovný.MP3

rávno

rozajt

[rozajt]

ražanj

[ražanj]

rozhituovat

[rozhituovat]

rozljutit

[rozljútit]

razgovor

zapovídat

rozkúšan viz nádherný

srdan

razmislit

audio/mp3 roznout.MP3

važgnùt

rospaljeno

[rospáljeno]

rozbižat

[rozbížat]

roztálit

audio/mp3 rozsvitit.MP3

rozsvítit

roztrzat

[roztrzat]

rozkinút

roztržan

[roztržan]

ruózum

razumjet

pametan

rúkja

rukavica

audio/mp3 rust.MP3

rast

ruže

[ruoža]

zguban

zgubit se

audio/mp3 ryba.MP3

rïba

rimvaisle

friško

frížak

ripak

[ripák]