Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

metijet

palac

audio/mp3 palenka.MP3

paljéno

palíca

audio/mp3 pamatnik.MP3

vzpomjénik

audio/mp3 pamatovat.MP3

pametit, mierkat

pamet

[pámet]

gospódin

pájac

audio/mp3 pansky.MP3

hlápski

pánat

papir

audio/mp3 paprika.MP3

papríka

pantuoflijn

par

parfem

pasovat

[pasóvat]

pašit

[pašit]

viz vyhovovat

petá

audio/mp3 patek.MP3

pjétak

audio/mp3 patrit.MP3

pátrit, kieralit

patruon

pav

pjéć viz kamna

pečienka

pekar

páklo

audio/mp3 pekny.MP3

lipi

šuma

[šuma]

pinezi

pierje

dúhna

perla

brko

audio/mp3 pes.MP3

pàs

piest

audio/mp3 petrzel.MP3

pjeršìn

pilíne

pijesak

pitije

pitak

pivo

blí

pláštj

plátja

plátit

plút, plávit

plenica

audio/mp3 ples.MP3

bàlj

pliest

audio/mp3 plíce.MP3

plúća

audio/mp3 plno.MP3

púno

púni

audio/mp3 plot.MP3

pluòt

audio/mp3 plout.MP3

plùt

audio/mp3 pluh.MP3

plúg

plin

ponúljat

audio/mp3 pocasi.MP3
audio/mp3 pocasi_pouziti_1.MP3

čàs

vrijeme

pohuopit

pohváljen

audio/mp3 ma_nas_pochvalit.mp3

pohvalit

[pohvalit]

audio/mp3 pocitat.MP3

brójat, brójit

audio/mp3 pod_pouziti_1.MP3

puòd

puodat

[puodat]

podávat

zahvalit

podielat

potpisat

audio/mp3 podivat.MP3

pokúknut

podgladat

puotkova

puolik

podljat

vrgnut

[vrgnut]

potpis

podplatit

[podplátit]

podrízan

poderiet

audio/mp3 podzim.MP3

puódzim

podiegat

[podiegat]

bajka

puogan

šáša

puoglied

puogrieb

sakuč

[sákuč]

pokvárit

kása

pokrúcen

kad

šup

[šúp]

audio/mp3 pole.MP3

lápte

puodne

pristrášen

cipálina

polífka

polóžit

audio/mp3 polstar.MP3

blazínja

audio/mp3 pomahat.MP3

pomágat

polako

pomišat

[pomíšat]

viz. hanit

puomotj

pomoći

pomágat

audio/mp3 pondeli.MP3

pondílak

ponízat

popást, popádit

audio/mp3 popalenina.MP3

spaljéno

piepel

poplétieni

raspitat

audio/mp3 porad.MP3

póred

poriedak

posidjienje

[posidjienje]

poškuodit

poslat

posluhnut

[posluhnut]

zádnji

poslúšat

poslušan

[poslúšan]

figúra

audio/mp3 postavet.MP3

postávit

puostel

[puostel]

puótit

audio/mp3 potkan.MP3

štákor

sresti

viz. dobitý

audio/mp3 potrebovat.MP3

prahat

pokaštigat

[pokaštígat]

potvrdit

audio/mp3 pout.MP3

pùt

natúra

rect

povetruo

povídat viz vykládat

lekvar

dužnuost

povózit viz svést

audio/mp3 pozde.MP3

kásno

pozdrav

póznat, puóznat

puózor

pozvan

pozvat

dielo

prág

zdienčit

[zdienčit]

curának

želja

fana

[fána]

audio/mp3 prase.MP3

svinja, prásinka

prášit

audio/mp3 prat.MP3

pràt

prijateljski

audio/mp3 jste_meli_pravdu.mp3

pravo

[právo]

sada

audio/mp3 prazdny.MP3

prázan

prebolit

[prebolit]

precenjivat

[precenjívat]

presigánjat

audio/mp3 predepsat.MP3

predpísat

predjúčer

prehítit

audio/mp3 prejit.MP3

prejdìt

prekoračit

prelívat viz vylít

preluóžit

premišlat viz váhat

preniest

audio/mp3 prepocitej_to.mp3

prebrojit

[prebrójit]

audio/mp3 pres.MP3

prek

prestat

presélit

prekinut

prevrátit

priez

pribor

pridat

audio/mp3 prihlasit.MP3

priglásit

prihítit

audio/mp3 prijit.MP3
audio/mp3 prijit_pouziti_1.MP3

dòjt

zapovijest

viz. dost

priljivat

audio/mp3 pripraven.MP3

pripráven

priroda

priravnanje

[priravnánje]

pristup

pritiegnut

[pritiegnut]

prijatelj

pritisknut

[pritísknut]

přitučen

[ṕřitúčen]

audio/mp3 privazat.MP3

privázat, privjézat

audio/mp3 privitani.MP3

privitánje

priznat

problem

prebuodnut

záč

špacirka

[špacírka]

audio/mp3 prodat.MP3

prodájt

prodavat

progljédat viz vyšetřit

projigrát

premrnout

audio/mp3 propadly.MP3

própav

propádat, prepádnut

própav viz neplatný

propíjat

audio/mp3 prosim.MP3

mólim

pruosit

precurit

[precúrit]

protestiranje

protestirat

[protestírat]

proc, prík

zato

audio/mp3 protoze.MP3

zatoda

pršat

prst

audio/mp3 prujem.MP3

grkánje

audio/mp3 prujezd.MP3

lòpa

trta

audio/mp3 pryc.MP3

kràj

písat

žito

[žito]

tica

[tica]

audio/mp3 ptat.MP3

pítat 

audio/mp3 puda.MP3

pòd

puder

audio/mp3 pujceny.MP3

posjúdeny

posúdit

posúda

puknút

audio/mp3 pul_treti.mp3

pol

[pòl]

pulover

audio/mp3 pumpa.MP3

pümpa (die Pumpe)

štumfa

[štúmfa]

pupak

húba

puóst

púštjat

putovánje viz výlet

audio/mp3 putovat.MP3

putóvat

plodnjik

[plodnjik]

audio/mp3 pytel.MP3

vrít