Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

O

kram

kramár

audio/mp3 obed.MP3

óbed

audio/mp3 obesit.MP3

obísit

audio/mp3 obili.MP3

žítak

objásnit

uoblak

[uoblak]

audio/mp3 obleceni.MP3

objičénje

oblíčen

audio/mp3 oblect.MP3
audio/mp3 oblect_pouziti_1.MP3

oblìć

lice

djérat

audio/mp3 obratit_pouziti_1.MP3

obŕnut

uobraz

[uobraz]

audio/mp3 obrazek.MP3

kipìć

obrast

[obrást]

prátež

običan

očekívati

ocat

zaštitit

oscat

uód

odhájat

odahnut

[odáhnut]

pojt

audio/mp3 odemknout.MP3

odklópit

odpirat

[odpírat]

odízdat

audio/mp3 odkdy.MP3

odkáda

odlagat

[odlágat]

odgovárat

odpast

[odpást]

odahnut

odgovor

audio/mp3 odrict.MP3

odreć

viz odmítnout

prognat

odrízat

odtjegnut

odkinút

odvrgnut

óganj

oglávka

oglabat

zugibat

[zugíbat]

uoje

[uoje]

ošaljit

[ošáljit]

uókno

audio/mp3 oko.MP3

uóko

audio/mp3 okolo.MP3

kólo, krúg

oglábat

oblízat

omdlit

uon

opáren

audio/mp3 opet.MP3

zopet, ospet

ópit

vuojčice

[vuojčice]

zaista

opitat

[opítat]

 

audio/mp3 orech.MP3

orích

organizácija

osamljen

magarac

bodljikav

ošíškat

oslobódit

vrtit

[vrtit]

audio/mp3 otec.MP3

ćáća

audio/mp3 otevreno.MP3

otvóreno

otprt

audio/mp3 otevrit.MP3
audio/mp3 do_kdy_je_otevreno.mp3

otvorit

[otvórit]

otprit

[otprit]

otúkat

otriest

ofca

zuob

audio/mp3 ozraly.MP3

ožeràn