Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

audio/mp3 nabarvit_pouziti_1.MP3

nafárbat

audio/mp3 nabidka.MP3

ponúka

audio/mp3 nabidnout.MP3

ponúknut

ponúljat

nahéro

audio/mp3 nabozenstvi.MP3

vjéra

audio/mp3 nabrat.MP3

nábrat, natiéžit

nabrúšan

audio/mp3 nabrousit.MP3

nabrúsit

načiet

audio/mp3 naco.MP3

nàč

napáhtat

audio/mp3 nad.MP3

nàd

audio/mp3 nadani.MP3

obdárenje

audio/mp3 nadarmo.MP3

nadármo

nádat viz vynadat

audio/mp3 nadavat.MP3

nadávat

audio/mp3 nadherny.MP3

rozkúšan

audio/mp3 nadobi.MP3

kšjèr

audio/mp3 nadpis.MP3

nápis

Ň

njádra

N

hálteštele

nadrobit

audio/mp3 nadseny.MP3

oduševjéni

audio/mp3 nafouknout.MP3

napúhnut

nafukan

nagánjat

audio/mp3 nahlas.MP3

náglas

audio/mp3 nahle.MP3

náglo

nagnát

nagnut

audio/mp3 nahoda.MP3

slučájnost

góre

audio/mp3 nahradit.MP3

zastúpit

audio/mp3 nahrat.MP3

naígrat

audio/mp3 nahromadit.MP3

nakúpšat

audio/mp3 nahy.MP3

guòv, góli

nagíbat viz vyklánět

viz. naráz

najédeni viz sytý

audio/mp3 najist.MP3

zagrìst

nàjt viz. vypátrat

nakúpšat viz nahromadit

audio/mp3 nalakovat.MP3

nalakírat

naljívat

audio/mp3 nalozit.MP3

nalóžit

namástit

audio/mp3 namazat.MP3

namázat

namišljenuost

[namišljenuost]

namišlan

audio/mp3 napadnout.MP3

napast

audio/mp3 napis.MP3

nápis

flaster

audio/mp3 naplnen.MP3

napúněn

audio/mp3 naplnit.MP3

napúnit

napúno

naprávit viz seřídit

naprázno

naprštnjak

audio/mp3 napsat.MP3

napísat

napúhnut viz nafouknout

sprava

[sprava]

najédnuč

narázit viz vrazit

audio/mp3 narodit.MP3

naródit

narást

nasilje

audio/mp3 nateceny.MP3

natjéčeni

natúčen

načihnut

[načíhnut]

nakúhat

naspámet

audio/mp3 nazpet.MP3

najzat

nebo

niebo

audio/mp3 nebojacny.MP3

nísa bójav

audio/mp3 nechat.MP3

ostávit

audio/mp3 necky.MP3

náčve

audio/mp3 neco_malo.mp3

vojča

[vojča]

nedjela

nedostatak

nuohat

neg

nájgore

audio/mp3 nejit.MP3

negrit

nájbolje

audio/mp3 nejlip.MP3

nájboje

najmiliji

najmlaji

audio/mp3 nejvic.MP3

najvèć

volkada

nemiran

vojkóga

vojkomu

bez konca

audio/mp3 nemecky.MP3

nimški

audio/mp3 nemocnice.MP3

špital (das Spital)

nemoťan

nemoguti

nìm

nenažéran

ní

neográbano

audio/mp3 neplatny.MP3

própav

nepokvárit

neporiedak

drivenjak

neskúšan

audio/mp3 nesmet.MP3

niesmet

nesúglásit

niest

nesritjie

audio/mp3 neumet.MP3

niznat

neuspješan

neznat

nevjeran

[nevjéran]

nezdrav

audio/mp3 neznat.MP3

niznat

audio/mp3 nic.MP3
audio/mp3 neda_se_nic_delat.mp3

ništo

nigdier

nikdar

nikágar

njísko

audio/mp3 noc.MP3

nóć

nóga

gaće, hláče

normálan

audio/mp3 nos.MP3

nuòs

nuosit

nuota

notar

nov

audio/mp3 nuz.MP3

nuòž

audio/mp3 nuzky.MP3
audio/mp3 mame_jeste_nuzky_z_jevisovky.mp3

škáre (die Schere)