Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

audio/mp3 laciny.MP3

lácen

láčan

audio/mp3 ladit.MP3

ládit

audio/mp3 lahev.MP3
audio/mp3 lahev_pouziti_1.MP3

flöška (die Flasche)

audio/mp3 lahodny.MP3

lagódny

audio/mp3 lahvicka.MP3

flóšička

audio/mp3 lak.MP3

làk

audio/mp3 lakat.MP3

tijégnut

audio/mp3 lakomy.MP3

lákom

audio/mp3 lamat.MP3

lámat

lamentíranje

audio/mp3 lampa.mp3
audio/mp3 lampa_nesviti.mp3
audio/mp3 lampa_sviti.mp3

lampa

[lampa]

audio/mp3 lano.MP3

truógar

audio/mp3 lat.MP3

ljétva

audio/mp3 latka.MP3
audio/mp3 latka_pouziti_1.MP3

štófna

audio/mp3 lavice.MP3

klùk

audio/mp3 lazne.MP3

báňa

audio/mp3 led.MP3

ljèd

bubrik

audio/mp3 ledviny.MP3

bubríčke

lahka divičica

audio/mp3 lehky.MP3

lágak

audio/mp3 lehnout.MP3

leć, legnut

audio/mp3 lek.MP3

lìk

liječnik

audio/mp3 lekarna.MP3

apotéka

apatékar

audio/mp3 leknout.MP3

pristrášit

daréban

audio/mp3 lepe.MP3
audio/mp3 lepe_1.MP3
audio/mp3 cim_drive_tim_lepe.mp3

buóje,bóje, lípšje

audio/mp3 lepit.MP3

lípit

buóje

audio/mp3 les.MP3

lúk

audio/mp3 lesknout.MP3

blišćàt

audio/mp3 letet.MP3

lítat

audio/mp3 letni.MP3

ljétan

ljeto

audio/mp3 letos.MP3

ljétos

audio/mp3 levne.MP3

lácino

liv

[lív]

audio/mp3 lez.MP3

làž

audio/mp3 lezet.MP3

lígat

audio/mp3 lezt.MP3

lízt

audio/mp3 lhat.MP3

lágat

audio/mp3 libat.MP3

kušévat

audio/mp3 libit.MP3

ljübit

audio/mp3 libove.MP3
audio/mp3 libove_pouziti_1.MP3

rúše

šminka

audio/mp3 lide.MP3

ljúdi

audio/mp3 liker.MP3

páljeno

audio/mp3 lilie.MP3

lílie

audio/mp3 limec.MP3

kráganj

audio/mp3 liny.MP3
audio/mp3 nebyl_liny.mp3

gniv

[gnìv]

audio/mp3 lis.MP3

préšja

audio/mp3 lisovat.MP3

lisóvat

audio/mp3 list.MP3

líst

audio/mp3 listek.MP3

listáčak

liště

audio/mp3 lito.MP3

žàv

audio/mp3 lod.MP3

pláv

láket

audio/mp3 lopata.MP3

lopáta

číhat

fičipál

žlica