Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

audio/mp3 k.MP3
audio/mp3 k_pouziti_1.MP3

k

audio/mp3 kabat.MP3
audio/mp3 kabat_pouziti_1.MP3
audio/mp3 kabat_pouziti_2.MP3

mòntl (der Mantel)

audio/mp3 kacena.MP3

ráca

sitj

audio/mp3 kachna.MP3
audio/mp3 kachna_pouziti_1.MP3

ráca

audio/mp3 kadernik.MP3

frizèr (der Frisör)

audio/mp3 kalendar.MP3

kólendr

audio/mp3 kalhotky.MP3

húzničke

audio/mp3 kalhoty.MP3
audio/mp3 kalhoty_2.MP3

húzne, hláče

audio/mp3 kalny.MP3

kàv

kámo

audio/mp3 kamen.MP3
audio/mp3 kamen_pouziti_1.MP3

kámek

audio/mp3 kamkoli.MP3

kámokot

audio/mp3 kamna.MP3

pjéć

audio/mp3 kanal.MP3

kánal

audio/mp3 kancelar.MP3

kancélar

audio/mp3 kapat.MP3

kápat

audio/mp3 kapesnik.MP3

šnájdštich (der Schneidstich)

audio/mp3 kapka.MP3

kápka, káplja

audio/mp3 kaple.MP3

kapjélička

kapjelička

audio/mp3 kapsa.MP3

žieb

[žieb]

audio/mp3 kapuce.MP3

kapúcna

audio/mp3 kapusta.MP3

kèl

audio/mp3 karafiat.MP3

mélket

karanje

[karanje]

audio/mp3 karbenatek.MP3

lábaďe

audio/mp3 karotka.MP3

mŕkva

kárta

audio/mp3 kartac.MP3

kartàč

káša

kašjat

kostan

kava

audio/mp3 kazdy.MP3

sáki

audio/mp3 kde.MP3

kaden

barča

audio/mp3 kdo.MP3

kdùo

bargdo

[bargdo]

audio/mp3 kdy.MP3
audio/mp3 do_kdy.mp3

kada

[kada]

audio/mp3 kdyz.MP3

kód

keramika

kílo

šaljit

[šáljit]

klanjat

[klánjat]

ulagat

[ulágat]

audio/mp3 klic.MP3

klùč

míran

čavál

klobúk, krilják

kum

[kúm]

fánjak

audio/mp3 knez.MP3

gospódin

knjíga

fúsi

kňučat

audio/mp3 kocka.MP3

máčka

audio/mp3 kohout.MP3

petèh

zipka

[zípka]

koljéno

audio/mp3 kolik.MP3

klik

audio/mp3 kolo.MP3

klo

komárac

audio/mp3 komin.MP3

komìn, dímljak

kráj

basa

kuopat

audio/mp3 kopec.MP3

bríg

brížiť

kuóren

audio/mp3 koreni.MP3

korénje

audio/mp3 kos.MP3

kòs

kuosa

košúlja

kuost

audio/mp3 kostel.MP3
audio/mp3 z_ktereho_stoleti_je_ten_kostel.mp3

crikva

[críkva]

kupat

kupit

dim

audio/mp3 kourit.MP3

kúrit, kádit

audio/mp3 kousek.MP3

kusik

griznut

grizat

kút

audio/mp3 koza.MP3

kóza

audio/mp3 kozel.MP3

kozav

audio/mp3 kozich.MP3

kožùch

audio/mp3 kralik.MP3

kraljíčak

krast

krátak

audio/mp3 krava.MP3

kräva

šlàjfka viz vázanka

šienk

[šenk]

audio/mp3 krejci.MP3

krájač

krema

audio/mp3 kren.MP3

krijèn

krst

audio/mp3 krestan.MP3

kŕšťan

audio/mp3 krev.MP3

kŕv

kríčat viz volat

kriljúti

krumpávit

audio/mp3 kriz.MP3

krìž

grlo

šupán

kuórak, korak

krotak

[krótak]

krúcit

audio/mp3 krov.MP3

kruòv

krvav

kuhar

audio/mp3 kuchyne.MP3

kuhínje

audio/mp3 kukurice.MP3

turkínja

audio/mp3 kun.MP3
audio/mp3 ci_je_to_kun.mp3

kuonj

[kuonj]

piple

kuórica

gúlat

kuoža

cvasti

cvijet

kitica

audio/mp3 kvetinac.MP3

črípak

kisel

audio/mp3 kytice.MP3

kitíce

díbat