Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

audio/mp3 ja.MP3
audio/mp3 ja_ti_to_rozmluvim.mp3

jà

audio/mp3 jablko.MP3

jabúko

audio/mp3 jadro.MP3

koštíca

jagúda, jagoda

audio/mp3 jak_se_mas.mp3
audio/mp3 tady_je_teplo_jak_v_laznich.mp3
audio/mp3 jak_to_dopadlo.mp3

kako

[káko]

audio/mp3 jako.MP3

káko, kot

kákov

audio/mp3 jaro.MP3

zjára

jásan

ditélina viz jetel

audio/mp3 jatra.MP3

jétre

jezik

audio/mp3 jecmen.MP3

járac

audio/mp3 jed.MP3

jàd

audio/mp3 jednou.MP3

jednùč

audio/mp3 jedovaty.MP3

jadóvi

audio/mp3 jehla.MP3

ígla

audio/mp3 jeho.MP3

jegóvo

fajnov

neg

nég

audio/mp3 jesle.MP3

jásla

audio/mp3 jeste.MP3

òš

audio/mp3 jesterka.MP3

guštjérak

audio/mp3 jestli.MP3

kád

audio/mp3 jetel.MP3

ditélina

jáhat

jídlo viz strava

audio/mp3 jih.MP3

jùh

drúgačije

drúgde

audio/mp3 jiny.MP3
audio/mp3 jiny_2.MP3

drùg, dugačjè

audio/mp3 jist.MP3

küšat

gvišno

[gvíšno]

audio/mp3 jisteze.MP3

právoda

audio/mp3 jisty.MP3

sìchr, gvíšan

audio/mp3 jit.MP3
audio/mp3 jdete_dozadu.mp3

pojt, grjet

[pojt,grjet]

audio/mp3 jit.MP3

gret, gríjat

bicikl

audio/mp3 jmeno.MP3

ijméno

jod