Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

H

káčina

gánjka

ganjat

šlauch

audio/mp3 hadr.MP3

kŕpa

krpa

čúoha

bluza

sráma

chanjat

gásit

hitat

audio/mp3 hezke.MP3
audio/mp3 hezke_pouziti_1.MP3

lípe, srietne

lijep

glád

gladni, gládan

glàs

audio/mp3 hlasit.MP3

glásit

glásni

audio/mp3 hlava.MP3

gláva

audio/mp3 hledat.MP3

ískat, gliedat

glídit

pisknut

čúvat

audio/mp3 hloupy.MP3

hlúp, pobóhan

audio/mp3 hluboky.MP3

dúbag

glúh

bučan, náglas

tuojk

[tuojk]

hnèd viz ihned

srdit

gnijída

gnìt

gnjázdo

audio/mp3 hnuj.MP3

gnjòj

audio/mp3 jsou_dve_hodiny.mp3

ura

[úra]

audio/mp3 hodiny_stoji.mp3

ure

[úre]

audio/mp3 hodit.MP3

hítit

čuda

vrídnuost

vridan

[vrídan]

kiritof

cilit

[cílit]

frizèr viz kadeřník

brit

golubinak

[golubínak]

guora

audio/mp3 horet.MP3

gorit

vrutje

[vrútje]

vrút, žuchk

audio/mp3 hospoda.MP3

šénkhaus (das Schenkhaus)

gospodarit

[gospodarit]

audio/mp3 hospodarstvi.MP3

gospodárstvo

guóst

hotel

guótov

audio/mp3 houba.MP3

glíva

audio/mp3 houska_pouziti_1.MP3

žémle

audio/mp3 housle.MP3

gúsle

audio/mp3 hovezi.MP3

govjéde

govuórit

grábjat

audio/mp3 hrabe.MP3

grábje

audio/mp3 hrach.MP3

gráh

audio/mp3 hranice.MP3

granice

audio/mp3 hrat.MP3
audio/mp3 hrat_pouziti_1.MP3

grat

[grát]

grijat

[gríjat] 

igrat

audio/mp3 hraz.MP3

hráza

hrbat

grlo

audio/mp3 hrebik.MP3

čàgl

grìch

grmit

lónac

audio/mp3 hrnicek.MP3

lončìć

grnout

[grnout]

gròb

grom

gomíla

gruózit

audio/mp3 hrozno.MP3

grozljè

peštjica

hrtan

gruban

audio/mp3 hruska.MP3

hruškà

húbat

gore

audio/mp3 husa.MP3

gúsa

gusti

audio/mp3 hvezda_pouziti_1.MP3

zvjézda

gíbat