Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Č

audio/mp3 sipkovy_caj.mp3

čaj

audio/mp3 cap.MP3

štruòk

audio/mp3 nemam_cas.mp3

vrime

[vríme]

C

cídit

Č

audio/mp3 cekat.MP3
audio/mp3 trvalo_to_mnohem_dele_nez_jsme_cekali.mp3

čiekat

čelo

C

audio/mp3 cely.MP3

cieli, sav

audio/mp3 cement.MP3

ciment

cijena

centar

Č

audio/mp3 cerny.MP3

čjèrn

audio/mp3 cerny_bez.MP3

hújer

audio/mp3 cerstvy.MP3

frížak

vrág

audio/mp3 cerv.MP3

čjèrv

čedljena bagunda

audio/mp3 cerveny.MP3

čedljèn

audio/mp3 cesnek.MP3

čésan

C

audio/mp3 cesta.MP3
audio/mp3 cesta_pouziti_1.MP3
audio/mp3 cesta_pouziti_2.MP3
audio/mp3 cesta_dom.mp3

ciesta

[ciésta]

audio/mp3 cestovat.MP3

putóvat

Č

audio/mp3 cetba.MP3

čtánje

C

crknut

chládak viz stín

audio/mp3 chladno.MP3
audio/mp3 chladno_pouziti_1.MP3

chládno

audio/mp3 chlap.MP3

hlàp

hlapec

[chlápec]

chlíb

húpa

audio/mp3 chodit.MP3

chódit

ciéstica

homút

audio/mp3 Chorvat.MP3

Hrvàt

audio/mp3 Chorvatka.MP3

Hrvatica

hrvatština

audio/mp3 chovat.MP3

chóvat

čúvat

hrobák

hrušt, kíebar

audio/mp3 chtet.MP3

hoct, htít

siromah

[siromah]

chúd

audio/mp3 dostal_jsem_chut.mp3

chuć

[chuć]

šmiekat, kušat

hvála

chválit

chípac

audio/mp3 chytit.MP3

hmátit, lovit,drápit

popást

chitar

audio/mp3 cibule.MP3

cebúla

Č

audio/mp3 cichat.MP3

dúšat

C

cigareta

audio/mp3 cihla.MP3

cígla

cilj

audio/mp3 cirkev.MP3

críkva 

svijetak, blágan dan

cesar

cesarstvo

Č

numero

audio/mp3 cist.MP3
audio/mp3 cetl_jste.mp3
audio/mp3 co_ctete.mp3
audio/mp3 ctu_rad.mp3

štàt

audio/mp3 cistit_saty.mp3

čistit

čist

C

civilizacija

túji

audio/mp3 cizina.MP3

tujína

audio/mp3 cizinec.MP3

tujínac

Č

člának

audio/mp3 clovek.MP3
audio/mp3 clovek_nevi.mp3

člóvik

C

audio/mp3 co.MP3
audio/mp3 co_delate.mp3
audio/mp3 co_si_date.mp3

ča

Č

audio/mp3 cocka.MP3

gléća

čokoláda

C

audio/mp3 cokoliv.MP3

čágo

audio/mp3 cop.MP3

kósa

Č

audio/mp3 ctvrt_hodiny.mp3
audio/mp3 ctvrt_na_tri.mp3
audio/mp3 tri_ctvrte_na_tri.mp3

štvrt

audio/mp3 ctvrtek.MP3

četŕtak

audio/mp3 ctvrtleti.MP3

čtvrtljéta

C

audio/mp3 cukr.MP3

cukàr

cúkarlje viz bombón

cukrlje

Č

čúčat

C

cilindar