Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

baba

fánjkat

bacil

bàlj viz ples

banan

banka

bar

fárb

baruón

fárba (die Farbe)

fárbit

basenj

audio/mp3 bojim_se_o_tebe.mp3

bojat

[bójat]

baterija

bávit

bazen

bazilika

guóri

bit gori, nespat, bdjeti

báčva viz sud

drkat

benzin

baran

audio/mp3 beranek.MP3

berának

betonirat

bezbožan

audio/mp3 bezet.MP3

bížat

bezmoći

[bez móti]

bež

nebrojeno

bida

bigotan

bieli

tuknút

blato

nórac

nórat

buha

blied

[blied]

bliskat

blísko

blizak

bogataš

[bogatáš]

bogat

bógat

fruonta

bojóvat viz válčit

buók

audio/mp3 bolest.MP3

buolest

bomba

bombardirat

audio/mp3 bombon.MP3

cúkarlje

buos

audio/mp3 bosi.MP3

bósi

buós

audio/mp3 cistit_boty.mp3
audio/mp3 derave_boty.mp3

šolina

buchat

[búhat]

bóhnut viz vybouchnout

búda

búrka viz vichřice

buožje

brada

audio/mp3 brambora.MP3

krumpíra

branit

[bránit]

brat

Prešpurk

audio/mp3 bratr.MP3

brát

bratránac

brazda

bríme

bahuór, trbúch

brimo

audio/mp3 britva.MP3
audio/mp3 britva_na_holeni.mp3

britva

[britva]

bronca

briskva

brúsit

audio/mp3 brzy.MP3

vrjédan, brže

audio/mp3 buben.MP3

búbanj

bučat

wekr

tě bit, budući

Buog

bujan

[bujan]

audio/mp3 bydlet.MP3

bívat

audio/mp3 byk.MP3

štjeŕ

bistar

audio/mp3 to_bylo_davno.mp3
audio/mp3 byl_jsem_hotovy.mp3
audio/mp3 byt_ve_strane.mp3

bit

[bìt]

je biv