Printer-friendly version

Výslovnost:

V Čakavském nářečí, ze kterého vychází Moravská chorvatština je několik odlišností od české výslovnosti:

 • di, ti, ni se vyslovuje tvrdě [dy, ty, ny] udit/udit
 • ć je obdoba českého ť taća/otec 
 • nj se vyslovuje jako české ň škadanj/stodola
 • ks odpovídá českému x teks/text
 • h se čte jako nepřízvučné ch
 • lj měkké l kralj/král
 • l tvrdé l ladit/ladit
 • ch se čte jako h chladit/hladit
 • ŕ přízvučná souhláska Chorvat/Chrvat

Přízvuk

 • kurzívou je označen přízvuk, ten může být dlouhý stoupavý áéíóú, nepřízvučný aeiou, dlouhý klesavý àèìòù, krátký stoupavý äëïöü
 • ve víceslabičném slově může být pouze stoupavý 
 • v jednoslabičném slově je pouze klesavý přízvuk
 • u víceslabičného slova není přízvuk na poslední slabice
 • na vnitřních slabikách je pouze stoupavý přízvuk 


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

Ž

žerav

[žérav]

Z

gnìv viz líný

zgnjìt

zrávnat

zugnút

Ž

audio/mp3 židle.MP3
sidcajè

žíla

Z

audio/mp3 zima.MP3

zíma

zinak

Ž

audio/mp3 zit.MP3

žívit

audio/mp3 zito.MP3

óvas

Z

audio/mp3 do_zitrka.mp3

zutra

[zútra]

zijevat

Ž

život

živ

[živ]

Z

zasmradit

[zasmrádit]

skrátit

audio/mp3 zlato.MP3

zláto

Ž

audio/mp3 zlicka.MP3

žlíca

Z

jádat

kasar

Ž

žuč

[žuč]

žut

Z

špátan

zmuoknut

zizebian

[zizebian]

smrznut

znak

znanje

znát viz vědět

hìn

zugíbat

audio/mp3 zpivat.MP3

jáčit

spovidavnice

zrádit

zriel

[zriel]

audio/mp3 zranen.MP3

ránjen

zriejat

[zriejat]

zrcalo

sada

gúbit

zgúbit

zub

zubar

audio/mp3 zustat.MP3
audio/mp3 jak_dlouho_tu_zustaneme.mp3
audio/mp3 zustat_stat.mp3

ostat

[ostat]

zdvignút

zvire

zvuon

blénkat, zvonit


Page: (Previous)   1  2
  ALL