Sunday, 3 December 2023, 04:32 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Jezik moravskih Hrvata - primarni tečaj (Jezik moravskih Hrvata)
Glossary: Rječnik

B

bit

Č

čekati

D

djece

dva

J

jednom

K

ako

kako

otići

M

mali

mogati

N

ni smjeliti

nic

O

odveliti

takođar

ostati

R

počet plakat

S

svaki

seljenje

uvijek

V

u