Sunday, 3 December 2023, 05:22 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

odsunout

najednou

rodina

kde

kdy

potom

den

tady

večer

sádlo

slyšet

rok

nesmět

nechtět

neznat

odkud 

půda

půjčit

nevědět