Wednesday, 7 December 2022, 03:44 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Č

slyšet

D

den

K

kdy

kde

L

rok

M

sádlo

N

najednou

nevědět

nesmět

neznat

nechtět

O

odkud 

odsunout

tady

P

potom

půda

půjčit

R

rodina

V

večer