Saturday, 25 June 2022, 04:53 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

S

každý

všichni

starší