Saturday, 25 June 2022, 12:13 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

tábor

tenkrát

všichni

vidět

každý

starší

darebák

stánek

čekat

jet

pěkný

věž

nejstarší

napadnout

narodit

Němec

peníze

sladkosti

vyhodit

zastavit