Wednesday, 17 August 2022, 06:23 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

tábor

tenkrát

všichni

věž

vidět

čekat

jet

zastavit

peníze

každý

stánek

sladkosti

starší

pěkný

Němec

nejstarší

narodit

darebák

napadnout

vyhodit