Sunday, 26 September 2021, 03:04 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

B

stánek

Č

čekat

C

sladkosti

F

darebák

G

jet

L

pěkný

tábor

N

nejstarší

napadnout

narodit

Němec

P

peníze

S

každý

všichni

starší

T

tenkrát

věž

V

vidět

vyhodit

Z

zastavit