Thursday, 19 May 2022, 10:47 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Z

protože

noviny

umět