Monday, 26 February 2024, 02:10 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

N

vzniknout

nepotřebovat

německý