Thursday, 9 December 2021, 11:35 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

N

vzniknout

nepotřebovat

německý