Monday, 26 February 2024, 03:02 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

B

bratr

Č

co

F

četník

Jevišovák

G

hrách

I

mít

L

kluk

pole

M

trochu

N

vzniknout

nepotřebovat

německý

P

pas

Přerovák

S

sto

V

pytel

Z

protože

noviny

umět