Monday, 26 February 2024, 12:54 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Josef Kopřiva

bratr

co

četník

Jevišovák

hrách

mít

kluk

pole

trochu

vzniknout

nepotřebovat

německý

pas

Přerovák

sto

pytel

protože

noviny

umět