Wednesday, 26 January 2022, 11:48 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Š

řechtat s řechtačkami

S

Slovenka

sobuota