Tuesday, 5 December 2023, 10:30 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Š

řechtat s řechtačkami

S

Slovenka

sobuota