Saturday, 25 June 2022, 04:24 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Š

řechtat s řechtačkami

S

Slovenka

sobuota