Monday, 4 March 2024, 01:09 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

líbit

sobuota

třicet

Slovenka

dvěstě

řechtat s řechtačkami

rozumět

nehlásit

mladý

ministrant

mše

kolik

dům

hody

podívat

zemřít

větší

kostel

Velikonoce