Monday, 26 February 2024, 01:29 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Josef Kopřiva

kostel

dvěstě

dům

hody

kolik

líbit

mše

ministrant

mladý

nehlásit

podívat

rozumět

řechtat s řechtačkami

Slovenka

sobuota

třicet

zemřít

Velikonoce

větší