Monday, 26 February 2024, 02:21 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

C

kostel

D

dvěstě

H

dům

K

hody

kolik

L

líbit

M

mše

ministrant

mladý

N

nehlásit

P

podívat

R

rozumět

Š

řechtat s řechtačkami

S

Slovenka

sobuota

T

třicet

U

zemřít

V

Velikonoce

větší