Monday, 26 February 2024, 02:52 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

D

děda

jiný

G

hovořit

H

chlap

Chorvatka

chorvatské

K

krejčí

N

jen

neumět

O

obléknout

P

posbírat

půjčený

R

růst

žena

kroj

Š

šit

školka

T

tak