Monday, 4 March 2024, 01:02 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

krejčí

tak

děda

jen

Chorvatka

jiný

hovořit

chlap

chorvatské

neumět

obléknout

posbírat

půjčený

růst

žena

kroj

šit

školka