Monday, 26 September 2022, 01:42 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

P

hospodář

zastřelit

jistě