Saturday, 9 December 2023, 03:55 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

P

hospodář

zastřelit

jistě