Wednesday, 7 December 2022, 04:04 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

B

nádraží

bydlet

kopec