Thursday, 22 February 2024, 10:42 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

B

nádraží

bydlet

kopec