Tuesday, 5 December 2023, 10:41 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

B

nádraží

bydlet

kopec

F

pořád

G

hořet

hospodář

husa

J

čeledín

K

kráva

copy

O

otázka

P

hospodář

zastřelit

jistě

R

narodit

Š

stodola

S

střílet

prasata