Thursday, 21 September 2023, 08:21 PM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

jistě

prasata

pořád

nádraží

kopec

bydlet

hořet

hospodář

husa

čeledín

kráva

otázka

hospodář

zastřelit

narodit

stodola

střílet

copy