Monday, 26 February 2024, 02:27 AM

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Moravská chorvatština - základní kurz (Moravská chorvatština)
Glossary: Rječnik - Slovnik

Josef Kopřiva

nádraží

bydlet

kopec

pořád

hořet

hospodář

husa

čeledín

kráva

copy

otázka

hospodář

zastřelit

jistě

narodit

stodola

střílet

prasata