SPOMINANJE NA RODNI KRAJ – Bedřich Sič – br. 12

kniga

Site: E-learning moravské chorvatštiny
Course: Jezik moravskih Hrvata - primarni tečaj
Book: SPOMINANJE NA RODNI KRAJ – Bedřich Sič – br. 12
Printed by: Guest user
Date: Monday, 4 March 2024, 11:29 AM

Table of contents

1 SPOMINANJE NA RODNI KRAJ – Bedřich Sič – br. 12

V nedilju po kiritofi su hodki. Hodke patriju viječer ženatim ljudijem. Kduo je do viječera največ kličkov prehitiv, je kozla viigrav. Pred vičijeru se kozav vitancuje a vitancuju ga neg hlapi s nihovimi ženami. Hodki su najlipše z celuoga kiritofa. Kduo cijelo lijeto nehuodi nikamuor se pobavit, ta grije s něguovu ženu kozla vitancijevat a ni ništ lipšega, kad tako naši stari a mladi strici a nihove tete v kuoli veselo tancaju. Pri kozla vitancijevani dostanu ženati tri kusitě solo, kulikrat su dobro naluoženi, dostanu aj pijet kusiťov. Ta, ča je viigrav kozla tanca s prvu starešicu, ta ča je po nijem imav najvet kličkov, s drugu starešicu. po tancani se grije s muziku pak k budi, ča se cukar prodava a tamo muora ta, ča tanca s prvu starešicu a je kozla viigrav, kupit aj vijeliko lijecitovo srdce a sakoječkoga cukrovoga. Druga a trijeta starešica dostane takaj srdce a cukrovo. Od cukruove bude doprovudiu pak toga, ča je kozla viigrav, starki, hlapci a stari s muziku k něguovomu stanu a pri stani su pak gostěni muzikanti vinuom a cukrovom. Takov kozav kuša toga, ča je ga viigrav lipe pinezi a to si muerete mislit, da drugi dan pak žena lituje tich pinijez, ča je muža kozav kušav. Mi Hrvati se radi poveselime, ale po takuovich hodkach sme pak zopet radi, da je po kiritofi. Mi radi jačime, radi tancame, ale takaj radi se starame o naše bližne, o našu dicu a ženu. A naše žene se rade staraju o nas. Ne neg mi mladi se radi poveselime, ale aj naši stari hlapi, kad duojdu vato, tako to stoji zato,. Stric Franc Babič su 75 lijet stan, ale ani niki mlad se jim oš danas nijete viravnat. Su znam kod najbolji star jačkar a mi mladi bi me jim duoprli, nekad jim fest čuda vina narastije a nekat su oš duge, duge lijita med nami a nekat nas duge lijita proveseliju. Aj drugi naši stari a dobri Hrvati nepokvariju nigdar veseluost a mladi jich imame zatoradi. Naše hrvatsko jidlo je vršonuova potivka a faňki nebo rizanci. V sakom stani se tuo jidlo dvakrat v tajedni kuha a kad jime v zimi veťkrat v tajedni mijeso, tako se nam to prejidije a žena nam muora skuhat vršonuovu polivku a faňke nebo rizance.

Čim debeliji rizanci, tim veťpriležu a tim su buolji. Najbolji su takovi kod maličak. Aj ja jidijem vršonuovu polivku s rizanci nebo faňki jako rad. Mijeso imame takaj radi a kad si v zimi ubijeme lipuoga praštika, tako se pak aj radi dobruoga vina napijeme. Kad nam Hrvatum narastije čuda vina takosu naše pivnice sakomu dobruomu človiku odprte a vina našich trih hrvatskich sijev su najbolje s celuoga kraja.

Prijevod

U nedjelju nakon proštenja je malo proštenje. Malo proštenje pripada navečer oženjenim ljudima. Tko u večer obori najviše kugla, ovaj osvoji jaraca. Prije večere se pleše za jaraca, plešu za njega samo muškarci s njihovim ženama. Malo proštenje je najbolje iz cijelog proštenja. Tko se čitavu godinu ne zabavlja, onda ide sa svojom suprugom plesati za jaraca i nema ništa boljega kad naši stari i mladi strićevi i njihove tete zajednički veselo plešu u jednom krugu. Kod plesa za jaraca dobiju oženjeni tri sola ali često su tako razveseljeni da dobiju i pet pjesama. Ovaj, koji osvoji jaraca, pleše s prvom kraljicom proštenja, ovaj koji je imao drugi najveći broj kugala pleše s drugom kraljicom proštenja. Poslije plesa ide se k slastičarskoj baraki i tamo mora ovaj, koji je plesao s prvom kraljicom proštenja i osvojio je jaraca, kupiti veliko srce od medenjaka i razne slatkiše. Druga i treća kraljica proštenja dobiju također srce od medenjaka i slatkiše. Od slastičarske barake prate pobjednika jaraca mladići, kraljevi proštenja i oženjeni s glazbom k njegovoj kući i tamo ih ugoste vinom i slatkišima. Ovaj jarac košta pobjednika dosta novca i drugi dan njegova supruga žali ovog potrošenog novca koji je jarac koštao. Mi Hrvati se rado veselimo  ali poslije proštenja rado smo da je proštenje već završilo. Mi volimo pjevati, plesati ali tađoder se brinuti za naše rođake, za našu djecu i ženu.  I naše žene se rado brinu za nas. Ni samo mi mladi se rado veselimo, nego i naša stara gospoda kad je dobro raspoložena onda je veselo. Stric Franc Babič ima 75 godina ali ni neki mladi čovjek nije tako živahan. Poznat je kao najbolji stari pjevač i mi mladi mu želimo da bi mu dosta loze izraslo i da bi ovdje s nama još duge godine živio i da bi nas još duge godine razveseljivao.  Također naši drugi stari i dobri Hrvati nikada ne pokvare nikakvo veselje i mi mladi ih za to volimo. Naše hrvatsko jelo je juha od graha i knedle ili rezance. U svakoj kući se ovo jelo kuha dva puta u tjednu i kad imamo zimi više puta meso onda smo prejedeni i supruga nam mora skuhati juhu od graha i knedle ili rezance.

                Čime su debelji rezanci, time su bolji. Najbolji su takvi kao mali prst. Također ja volim jesti juhu od graha i s rezancima ili knedle. Volimo također meso i kad zimi koljemo lijepu svinju onda poslije rado popijemo dobro vino. Kad nam Hrvatima izraste dosta loze onda su naše vinske podrume otvorene za svakog dobrog čovjeka i vina naših hrvatskih sela su najbolja iz cijelog kraja.